Мисия

Нашата мисия е да помагаме постоянно и успешно на нашите клиенти да подобряват техния жизнен комфорт и да повишават конкурентното си предимство чрез предоставяне на ефективни решения за енергиен мениджмънт. Ние осигуряваме на клиентите си постигането на техните стратегически цели чрез комбинация от иновативни технологични решения, които редуцират разходите и спестяват енергия, знанието и опита на професионалисти и аналитичен подход.

Визия

Да бъдем признати и уважавани като едина от най-добрите фирми предоставящи услуги в сферата на енергийната ефективност в България като непрекъснато повишаваме нашите знания, умения и всеотдайност за задоволяване на изискванията на клиентите ни.

Развитие

  • Обследване за енергийна ефективност на сгради и производствени предприятия – общо повече от 130 обекта намиращи се в различни градове и села в цяла България
  • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност след извършено обследване, вкл. технологии с възобновяеми енергийни източни
  • ци
  • Изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност от Оперативните програми на ЕС и Фонд Енергийна Ефективност
  • Непрекъснато повишаване на нашите квалификации и умения
  • През 2013г. в „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ЕООД е сертифицирана система за управление, съответстваща на ISO 9001:2008
карта обекти