Услуги

Енерджи Ефект ЕООД предлага широк спектър от услуги в сферата на енергийната ефективност:

1

Консултации

на енергийни потребители и подготовка на документи за проектно финансиране от Европейските Структурни Фондове и Фонд Енергийна Ефективност


2

Одит

Соларно-енергиен одит


3

Изготвяне и внедряване

на общински програми за енергийна ефективност


4

Обследване

за енергийна ефективност на сгради и промишлени предприятия


5

Проектиране

на нови енергийни системи


6

Управление

на проекти за енергийна ефективност