Финансиране

Възможности, източници, документация

Като важна част от всеки проект, финансирането трябва да бъде надеждно и изгодно. Енерджи Ефект ЕООД може да посочи възможни източници на финансиране, да насочи своите клиенти да открият точния начин на финансиране за техния обект, както и да изготви необходимата документация за кандидатстване за финансова помощ или кредит.
Одобрени за финансиране проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки в сгради от "Фонд за енергийна ефективност"

 • Община Баните
 • "ММоторс" АД - Етрополе
 • Община Нова Загора
 • "Фишком" ООД - Сливен
 • Община Главиница
 • Община Девин
 • Медицински Университет - Варна
 • МБАЛ "Света Марина" - Варна
 • Община Сливница
 • Община Елхово

Одобрено безвъзмездно финансиране за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи от "Агенция за енергийна ефективност"
 • "Мелница Сливен 2003" ООД
 • "Газтрейдинг" ЕООД - Петрич
 • ЕТ "Фючър" - Ямбол
 • "Фишком" ООД - Сливен
 • "ВиВГД Оранжерии Петрич" ООД - Петрич
 • ЕТ "Ганка Танева" - Петрич
 • ЕТ "Георги Станков" - Петрич
 • "Монтана Трико" АД - София
 • "Детелина" ЕООД - Хасково
 • "АБ" АД - Хасково
 • "Алупласт" ЕООД - Бургас