Пилотни проекти

Училища

СООУ “Христо Ботев” и прилежащо общежитие, с. Баните, Родопи

СООУ “Христо Ботев” и прилежащо общежитие, с. Баните, Родопи
СООУ “Христо Ботев” и прилежащо общежитие, с. Баните, Родопи

 • Обследване за енергийна ефективност на сграда и въвеждане и мониторинг на препоръчаните мерки за енергийна ефективност, сертификационна процедура
 • ESCO договор – всички рискове по проекта са за сметка на изпълнителя
 • Проекта е финансиран от Фонд Енергийна Ефективност

Основно училище “Отец Паисий” - Пазарджик

Начално училище “Отец Паисий” - Пазарджик

 • Обследване за енергийна ефективност на сграда и въвеждане и мониторинг на препоръчаните мерки за енергийна ефективност, сертификационна процедура
 • ESCO договор – всички рискове по проекта са за сметка на изпълнителя
 • Проекта е финансиран от Фонд Енергийна Ефективност

Основно училище “Васил Левски” - Пазарджик

Начално училище “Васил Левски” - Пазарджик

 • Обследване за енергийна ефективност на сграда и въвеждане и мониторинг на препоръчаните мерки за енергийна ефективност, сертификационна процедура
 • ESCO договор – всички рискове по проекта са за сметка на изпълнителя
 • Проекта е финансиран от Фонд Енергийна Ефективност

СОУ “Васил Левски”, Главиница

СОУ “Васил Левски”, Главиница

 • Обследване за енергийна ефективност на сградите на училището
 • Изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране
 • сертификация на сградата след въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност
 • Проекта е финансиран от Фонд Енергийна Ефективност

Основно училище “Иван Вазов”, с. Зафирово, общ. Главиница

Основно училище “Иван Вазов”, с. Зафирово, общ. Главиница

 • Обследване за енергийна ефективност на сградите на училището
 • изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране и сертификация на сградата след въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност
 • Прокета е финансиран от Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството чрез Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007 на ЕС: “Помощ за предоставяне на подходяща и ефективна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”