Сертификати

Притежаваме всички необходими сертификати за дейността.

ISO 9001:2008

Оценка и регистрация от TQSCI International Pty Ltd.
Регистрацията покрива предоставянето на услуги по обследване на енергийна ефективност

АУЕР

Вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради,
съгл. Чл. 23а, ал.1

АУЕР

Вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промшлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, чл. 60, ал.1