Пилотни проекти

Университети

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Химически Факултет

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Химически Факултет

  • Обследване и сертификация за енергийна ефективност”

Медицински Университет, гр. Варна

  • Обследване и сертификация за енергийна ефективност”